Правила пожежної безпеки у побуті

В опалювальний сезон різкозбільшуєтьсякількістьпожеж, яківиникають у житловомусекторі. Однією з основних причин загорянь є порушення правил пожежноїбезпеки при експлуатаціїпічногоопалення.

З метою запобіганнянадзвичайнихситуацій, рятувальникинагадуютьгромадянам про основнівимоги, норми та правила щодокористуваннярізнимиопалювальнимиприладами.

Очищеннядимоходів та печей відсажіпотрібнопроводити перед початком, а такожпротягомвсьогоопалювальногосезону,  аопалювальних печей періодичноїдії на твердому та рідкомупаливі – не рідше одного разу на три місяці.

Печі та іншіопалювальніприладиповинніматипротипожежнірозділки (відступки) від горючих конструкційвідповідно до вимогбудівельних норм не менше 38 см віддерев’янихконструкційперекриття горища.

Відстаньвідпечі до стелажів, шаф та іншогообладнання -  не менше 0,7 м, а відтопковихотворів - не менше 1,25 м.

Білякожноїпечі перед топковимотвором на підлозімає бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м.

На горищах усідимові труби й стіни, в якихпроходятьдимові канали, мають бути оштукатурені.

Під час експлуатаціїпічногоопалення не допускається:

 • залишатипечі, якітопляться, без наглядуабодоручатинагляд за ними малолітнімдітям;
 • користуватися печами й осередкамивогню, якімаютьтріщини;
 • розміщатипаливо й іншігорючіречовини та матеріалибезпосередньо перед топковимотвором;
 • зберігати не загашенівуглини та золу в металевомупосуді.
 • сушити й складати на печах одяг, дрова, іншігорючіпредмети та матеріали;
 • застосовувати для розпалювання печей легкозаймистірідини, топитивугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цього виду палива;
 • використовувати для опалення дрова, довжинаякихперевищуєрозміри топки;
 • здійснюватитоплення печей з відкритимидверцятами топки;
 • використовувативентиляційні та газові канали як димоходи;
 • прокладатидимоходиопалювальних печей поверхнею горючих основ;
 • здійснювати топку печей під час проведення у приміщенняхмасовихзаходів;
 • закріплювати на димових трубах антенителевізорів, радіоприймачівтощо;
 • зберігати у приміщенні запас палива, якийперевищуєдобову потребу;
 • використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовуватиглиноплетені та дерев'янідимоходи.
Ратнівський РС У ДСНС України у Волинській області