Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення сесії №20/31 «Про внесення змін до рішення Ратнівської селищної ради  від 20.12.2021 № 14/35 «Про бюджет Ратнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»»

Кількість переглядів: 25
Скликання: 8 скликання
Сесія: 20 сесія 25.10.2022
Тип документу: Рішення сесії
Дата: 25.10.2022
Автор: Ковч Людмила Софронівна
Номер документу: 20/31
Назва документу: Про внесення змін до рішення Ратнівської селищної ради  від 20.12.2021 № 14/35 «Про бюджет Ратнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»
Прикріплені файли:
  1. Про внесення змін до рішення Ратнівської селищної ради  від 20.12.2021 № 14/35 «Про бюджет Ратнівської селищної територіальної громади на 2022 рік» (0.06 МБ)
  2. Пояснююча записка (0.09 МБ)

 
РАТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2022 року                      смт Ратне                                                 № 20/31

Про внесення змін до рішення Ратнівської селищної ради 
від 20.12.2021 № 14/35 «Про бюджет Ратнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»
   
(03564000000 )
(код бюджету)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ратнівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

Викласти текст вищезазначеного рішення в новій редакції:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 213 599 863,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 205 965 093,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 7 634 770,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 222 755 896,84 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 206 791 153,08 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 15 964 743,76 гривень;
повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади у сумі 130 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 130 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади у сумі 
180 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 50 000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 130 000,00 гривень згідно із додатком 4 до цього рішення;
дефіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 876 060,08 гривень згідно із додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 8 329 973,76 гривень згідно із додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 
2 000 000,00 гривень, що становить 1,0 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету Ратнівської селищної територіальної громади (крім субвенцій, що надаються за рахунок коштів цільових трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі бюджету селищної територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватися з бюджетів – отримувачів субвенцій на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 34 331 517,08 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у 2022 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюється за порядками, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 та 1033 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження, передбачені статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження загальному фонді бюджету.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 1 статті 72, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду;
3) у частині кредитування є надходження визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України (повернення кредитів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників).

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади:
згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;
згідно з пунктом 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;
згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;
згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду селищної територіальної громади;
згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади для кредитування індивідуальних сільських забудовників.
10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику фінансового відділу Ратнівської селищної ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на депозитах в установах банків, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Ратнівському селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет селищної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Ратнівському селищному голові вносити зміни в рішення за рахунок цільових субвенцій направлених з інших бюджетів, з подальшим затвердженням на сесії Ратнівської селищної ради.

15. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Ратнівському селищному голові за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку громади, промисловості, підприємства та сфери послуг проводити за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з бюджету селищної територіальної громади, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів, з подальшим затвердженням на сесії Ратнівської селищної ради.
16. Фінансовому відділу Ратнівської селищної ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку громади, промисловості, підприємства та сфери послуг.


Селищний голова                                                                                Віталій БІРУК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь