Бюджет Ратнівської селищної ради на 2017 рік прийнято

17 січня 2017 року відбулася позачергова десята сесія Ратнівської селищної ради, на якій розглянули шість питань.

У зв`язку із внесенням змін до Податкового кодексу України та збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень Ратнівська селищна рада прийняла рішення про місцеві податки і збори на 2017 рік. Даним рішенням зменшена ставка  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для жителів селища у зв'язку з тим, що ставки даного податку приєднані до мінімальної заробітної плати, а саме: для житлової нерухомості було за рішенням 2016 року 0,5 % розміру мінімальної заро-бітної плати (16 грн. за 1 кв.м.), а на 2017 рік затвердили 9,6 грн. за 1 кв.м; для нежитлової нерухомості було 0,3 % розміру мінімальної заробітної плати (9,6 грн. за 1 кв.м.), а на 2017 рік затвердили 6,4 грн. за 1 кв.м.

Ставки земельного податку залишаються на рівні минулого року, крім ставки для земель сільськогосподарського призначення, так як змінами до податкового законодавства передбачена мінімальна ставка 0,3 % від їх нормативної грошової оцінки. У 2016 році ставка податку для земель сільськогосподарського призначення  становила 0,1 % від нормативно-грошової оцінки, а на 2017 рік сесія затвердила 0,3 % від нормативно-грошової оцінки.

Найбільш дискусійним питанням при затверд-женні місцевих податків та зборів було обговорення єдиного податку для другої групи платників, тому що даний податок приєднаний до мінімальної заробітної плати і у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн. у декілька разів зріс єдиний податок для даної групи (у 2016 році  275,6 грн., а в 2017 році – 640 грн.). Тому для зменшення податкового тиску та сприяння розвитку бізнесу в селищі сесія прийняла рішення зменшити ставку податку з 20 % до 14 % розміру мінімальної заробітної плати (448 грн.).

Всі інші податки лишаються на рівні 2016 року.

Сесія прийняла бюджет селищної ради на 2017 рік з доходами загального фонду — 6 млн. 937600 грн., доходами спеціального фонду 880000 грн., з наданням субвенції на утримання дитячого ясел-садка у сумі 4 млн. 275400 грн. із загальною сумою доходів 11 млн. 900000 грн. Минулорічний бюджет селищної ради становив 11млн. 500 тис. грн. Бюджет прийнятий без де-фіциту та профіциту. Видатки загального фонду становлять 11 млн. 20 тис. грн., включаючи передачу коштів із загального фонду в бюджет розвитку 1 млн. 610000 грн. Видатки спеціального фонду складають 880000 грн. У бюджеті передбачені кошти в необхідних обсягах на оплату праці, нарахування на оплату праці, медикаменти та перев'язувальні засоби, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, інші поточні  трансферти.

Затвердили структуру та загальну чисельність апарату ради та  дитячого ясел-садка № 1, прийняли рішення про преміювання та виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення для працівників селищної ради, про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі смт Ратне на 2017 рік. Ратнівському ВУЖКГ передали на баланс таке майно: система подачі води у колектор в обхід водонапірної башні 7,5 кВт на базі ГАШК-ГН-ЕМ1-0075-1-380 у кількості 1 штука на суму 59 853,12 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 12 коп.); автопідйомник на базі автомобіля ГАЗ-52 у кількості 1 штука на суму 152000,0 грн. (сто п'ятдесят дві тисячі гривень 00 коп.).