Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради

1. Протокол №1,

    Протокол №2

   Протокол №3

Відеозапис засідання конкурсної комісії

2. Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Ратнівської селищної ради від 14 липня 2022 року №18/24 «Про проведення конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради» .

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне підприємство «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради.

ЮРИДИЧНЕ ТА ФАКТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

44101, Волинська область, Ковельський район, смт Ратне, вул. Газіна, 64.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Надання первинної медичної допомоги згідно ліцензії населенню громади та іншим  особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та здійснення управління медичним обслуговуванням населення. 
Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Статут комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради

Структура комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ» РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Кошти місцевих бюджетів  – 2 500 000 грн. 
Доходи за програмою медичних гарантій від  Національної служби здоров'я України – 30 475 990 грн.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді (крім заяви) протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Ратнівської селищної ради.
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі - 27.08.2022 року.
Кінцевий термін приймання документів для участі у конкурсі - 25.09.2022 року.
Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: 44101, 
смт Ратне, вул. Центральна, 19 
Телефони для довідок та адреса електронної пошти:
+380 67 494 1891, ratnosel@ukr.net
Контактна особа:
Антонюк Олена Яківна

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування»,  або «Публічне управління та адміністрування»,  або «Державне управління»,  або «Охорона здоров’я»,  або «Право», або “Соціальні та поведінкові науки”, або «Гуманітарні науки».
У разі здобуття вищої освіти у галузі знань «Охорона здоров’я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»,  або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Державне управління».
Не менше трьох  років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
Повинен володіти державною мовою. Рівень володіння державною мовою засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 
Повинен знати:  Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до  Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА

За виконання обов’язків директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
доплат (за науковий ступінь тощо);
премії, розмір якої встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном;
допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
матеріальної допомоги у сумі не більш як один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться  28 вересня 2022 року.  
Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Ратнівський центр  первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, відбудеться  03 жовтня 2022 року в приміщенні  Ратнівської селищної ради  за адресою: 44101, Волинська область, Ковельський район, смт Ратне, вул. Центральна, 19, зал засідань.

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Ратнівської селищної ради

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь