Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради 
від 22.01.2021 року № 4/27


РЕГЛАМЕНТ
роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради 

1. Загальна частина
1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради (далі – Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 (зі змінами).
Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр, ЦНАП), віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 
1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України з врахуванням Регламенту роботи Ратнівської селищної ради, який визначає засади діяльності та взаємодії органів влади, які надають адміністративні послуги, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності. 
1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням Ратнівської селищної ради. 
1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про ЦНАП та регламентом  Центру.
1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади, які здійснюють прийом у ЦНАП та на віддалених робочих місцях адміністраторів.
1.6. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
1.7. Прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через ЦНАП, та видача суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно в ЦНАП, в тому числі в його територіальних підрозділах чи на віддалених робочих місцях.
1.8. Прийом та опрацювання звернень громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації.
1.9. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

  • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
  • стабільності;
  • рівності перед законом;
  • відкритості та прозорості;
  • оперативності та своєчасності;
  • доступності інформації про надання адміністративних послуг;
  • захищеності персональних даних;
  • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
  • неупередженості та справедливості;
  • доступності та зручності для суб’єктів звернення.

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр
2.1. Центр надання адміністративних послуг розміщується в центрі смт Ратне за адресою: вул. Центральна,19 . Приміщення ЦНАПу розташоване в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. 
Для зручності отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень, утворенні віддалені місця адміністраторів центру за адресами: 
- Волинська область, с. Гірники, вул. Центральна, 18; 
- Волинська область, с. Жиричі, вул. Центральна, 91;  
- Волинська область, с. Кортеліси, вул. Михайловського, 14б;  
- Волинська область, с. Прохід, вул. Центральна, 6; 
- Волинська область, с. Височне, вул. Центральна, 31 ;  
- Волинська область, с. Млинове, вул. Брестська, 11а;
- Волинська область, с. Здомишель, вул. Шевченка, 33.
На вході до приміщення Центру розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП та графіком його роботи.
Графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів Центру затверджується рішенням Ратнівської селищної ради з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до  вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Вхід до приміщення Центру облаштований для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцем для тимчасового розміщення дитячих колясок. 
У приміщенні Центру облаштована санітарна кімната. 
На прилеглій до Центру території наявні місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.  
Поблизу приміщення ЦНАП знаходяться відділення Приватбанку та Ощадбанку, зупинки громадського транспорту.
2.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.
Відкрита частина включає:
сектор прийому;
сектор інформування;
сектор очікування;
сектор обслуговування.
Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі, в якій створено належні умови для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних  груп населення до приміщень будівлі. 
Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. 
2.3. Сектор прийому здійснює загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.
2.4. Сектор інформування створений з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.
У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. 
Сектор інформування та очікування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.
Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) та/або в них розміщується в доступному місці  книга відгуків та пропозицій. 
2.5. Сектор очікування облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями.
2.6. У приміщеннях Центру, його територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).
2.7. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.
2.8. Площа секторів очікування та обслуговування Центру, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.
2.9. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:
- найменування ЦНАП, його місцезнаходження та місцезнаходження його віддалених робочих місць,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
- графік роботи ЦНАП, віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні);
- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця адміністраторів та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
- строки надання адміністративних послуг;
- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
- супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАП;
- прізвище, ім’я, по батькові начальника ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти;
- положення про Центр;
- регламент Центру;
- графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами Ратнівської селищної ради в приміщенні Центру, у приміщеннях, де розміщені віддалені  робочі місця адміністраторів.
2.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця адміністраторів розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів затверджуються Ратнівською селищною радою з урахуванням потреб суб’єктів звернення. 
2.11. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті Ратнівської селищної ради.
2.12.  Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.
Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може залучатися перекладач жестової мови.
2.13. На основі узгоджених рішень і меморандумів (угод) із суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг
3.1. Ратнівська селищна рада, начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання, своєчасно інформує про це Ратнівську селищну раду, а також начальника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

4. Робота інформаційного підрозділу  Центру
4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ (відповідальна посадова особа ЦНАП).
Інформаційний підрозділ Центру (відповідальна посадова особа ЦНАП) також:
інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;
консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.
4.2. На веб-сайті Ратнівської селищної ради створено сторінку Центру, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.9 розділі 2 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, віддалених місць роботи адміністраторів, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні ЦНАП та на веб-сайті повинна бути актуальною і вичерпною, а також зручною для пошуку та копіювання. Начальник відділу ЦНАП визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах ЦНАП.
4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру (до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб. 

5. Керування чергою в Центрі
5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП (на віддалених робочих місцях адміністраторів) вживаються  заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.
5.2. У ЦНАП, на віддалених робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до ЦНАП, адміністраторів Центру, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру  (сторінки на веб-сайті Ратнівської селищної ради). Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником  Центру години. 
5.3. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі
6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі або на віддалених місцях адміністраторів такого Центру.
Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом. 
Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.
6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП (віддалене робоче місце адміністратора) особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 
Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 
6.4. У разі, коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що  посвідчують  особу представника та засвідчують його повноваження.
6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність поданого пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби – надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та  надає необхідну допомогу  у їх усуненні. 
Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, у разі потреби отримання додаткової інформації від інших суб’єктів, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. Опис складається у двох примірниках. 
6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом відповідного адміністратора із відміткою про дату та час його складання. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі. 
6.8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в Центрі,  віддаленому робочому місці адміністратора), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів особисто, засобами поштового зв’язку або телекомунікаційного зв’язку, чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі. 
6.9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у Центрі, його територіальному підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в Центрі, його територіальному підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора.
6.10. У разі коли вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 
6.11. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.  
6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи  у паперовій та/або електронній формі ( крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)
7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.  
7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру (віддаленого місця адміністратора) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному Ратнівською селищною радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, а з віддаленого робочого місця для роботи адміністратора Центру – не пізніше наступного робочого дня шляхом доставки працівником ЦНАП, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб (за домовленістю згідно угод  про співпрацю).
7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням начальника ЦНАП.
7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
- своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, а також інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.
7.6. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника  ЦНАП. 

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення
8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАП, віддаленого місця роботи адміністратора ЦНАП, про що зазначається у листі про проходження справи.
8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів та у програмі електронного документообігу.
8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців, відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації, вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.
8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи у журналі (в паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і начальник відділу ЦНАП.
8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, та інші документи, визначені Ратнівською селищною радою, може зберігатися в приміщенні Центру, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.
У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.
Інформація про адміністративні послуги, надані адміністратором Центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається Центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом Центру. 
Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.
9. Особливості діяльності територіального підрозділу Центру, адміністратора Центру, що працює на віддаленому робочому місці
9.1 Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом, що утворив Центр, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1. та 2.4. цього регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.
Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.
Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.
До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.
У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 2.9 цього регламенту.
Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

10. Особливості діяльності територіального підрозділу Центру, адміністратора Центру, що працює на віддаленому робочому місці, утворених в об’єднаній територіальній громаді

10.1 Територіальний підрозділ Центру, що утворений в об’єднаній територіальній громаді, адміністратор Центру, що працює на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів.
10.2. За рішенням Ратнівської селищної ради окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь