Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Постійні комісії Ратнівської селищної ради


Склад постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку громади, промисловості, підприємництва та сфери послуг

Фото без опису

Голова комісії: Куш Сергій Якович

 

 

Заступник голови комісії: Макарук Михайло Михайлович

Секретар комісії: Ярмошук Володимир Максимович

Члени комісії: 

 • Колядюк Василь Павлович;
 • Данилевич Сергій Валерійович;
 • Савлук Євген Петрович;
 • Лавренюк В'ячеслав Володимирович.

Відвідуваність комісії депутатами.


Склад постійної комісії з питань освіти, культури, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, дотримання регламенту, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та у справах сім’ї, молоді та спорту

Фото без опису

Голова комісії: Власюк Катерина Павлівна

 

 

Секретар комісії: Шура Ольга Василівна

Члени комісії:

 • Михалевич Андрій Йосипович;
 • Ковч Олександр Миколайович;
 • Карпік Марія Петрівна;
 • Дячук Тетяна Андріївна.

Відвідуваність комісії депутатами.


Склад постійної комісії з питань охорони здоров’я людини, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Фото без опису

Голова комісії: Кліщевська Галина Василівна

 

 

Заступник голови комісії: Кулиніч Ярослав Адамович

Секретар комісії: Савлук Світлана Миколаївна

Члени комісії:

 • Сінчук Володимир Григорович.

Склад постійної комісії з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та екології

Фото без опису

Голова комісії: Баранчук Віктор Іванович

 

 

Заступник голови комісії: Лесик Микола Сергійович

Секретар комісії: Кульбачинська Галина Іванівна

Члени комісії:

 • Сопронюк Анатолій Петрович;
 • Бурко Іван Михайлович;
 • Тимощук Михайло Іванович;
 • Ліхван Вадим Васильович.

Відвідуваність комісії депутатами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії Ратнівської
селищної ради
15 грудня 2020 року № 2/34

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії 
Ратнівської селищної ради

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Статус постійних комісій
1. Постійні комісії Ратнівської селищної ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами Ратнівської селищної ради (далі – рада), які обираються з числа депутатів на термін повноважень ради, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
2. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед радою. Діяльність постійних комісій координує секретар ради.
3. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Ратнівської селищної ради VIIІ скликання та Положенням про постійні комісії Ратнівської селищної ради  (далі – Положення), що затверджуються радою не пізніше як на другій сесії.
Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Стаття 2. Принципи діяльності постійних комісій
Діяльність постійних комісій будується на принципах:
- законності;
- гласності;
- плановості;
- колективності;
- вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.
Стаття 3. Висвітлення діяльності постійних комісій
1. Постійна комісія інформує громадськість про свою діяльність. На засіданнях постійної комісії можуть бути присутні представники засобів масової інформації та громадськості.
2. Протоколи засідань постійних комісій є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Стаття 4. Відносини постійних комісій з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їхніми посадовими особами.
1. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.
2. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
3. Для розгляду постійними комісіями питань, які належать до їх відання, на засідання постійної комісії можуть бути запрошені керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Ратнівської селищної ради.
4. З питань, віднесених до відання ради, запрошуються автори пропозицій, консультанти, експерти, спеціалісти-практики, фахівці виконавчих органів ради, представники громадськості, вчені та інші фахівці, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Повідомлення запрошеним особам доводиться до їх відома не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії.

Розділ ІІ


Кількісний склад, порядок формування та зміни складу постійних комісій
Стаття 5. Кількісний склад та функціональна спрямованість постійних комісій
1. Кількісний та персональний склад постійних комісій, порядок їх утворення, ліквідації, реорганізації та функціональна спрямованість затверджується Ратнівською селищною радою.
2. До складу постійних комісій повинно входити не менш ніж 4 депутата.
3. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість:
1) з питань освіти, культури, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, дотримання регламенту, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та у справах сім'ї, молоді та спорту;
2) постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку громади, промисловості, підприємництва та сфери послуг;
3) з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та екології;
4) з питань охорони здоров'я людини, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
4. Кількісний та персональний склад постійних комісій та їх функціональна спрямованість можуть бути змінені за рішенням ради протягом усього скликання.
Стаття 6. Порядок утворення постійних комісій
1. Постійні комісії обираються радою шляхом обрання голів та членів комісії відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень.
2. Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:
- селищного голови;
- депутатських фракцій (груп);
- депутатів ради.
3. Голови постійних комісій обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:
- селищного голови;
- депутатських фракцій (груп);
- депутатів ради.
4. Постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії обирає заступника голови (заступників) та секретаря за пропозицією голови постійної комісії або інших членів постійної комісії. 
5. Депутат ради має право бути членом тільки однієї постійної комісії.
6. Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
Стаття 7. Зміни персонального складу постійних комісій
1. Постійна комісія може звернутися до ради з пропозицією про зміну голови постійної комісії, якщо на її засіданні прийнято відповідне рішення (без врахування голосу самого голови постійної комісії). Пропозиція підлягає обов’язковому розгляду радою.
2. Персональний склад постійних комісій може бути змінений внаслідок: 
- подання особистої заяви члена постійної комісії; 
- дострокового припинення повноважень депутата ради.
3. Рішення про зміну персонального складу постійних комісій приймається радою.

Розділ ІІІ


Функції, функціональна спрямованість та права постійних комісій
Стаття 8. Функції постійних комісій
1. Постійні комісії здійснюють організаційну та контрольну функції.
1.1. Організаційна функція постійних комісій полягає у:
- плануванні своєї роботи;
- проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень постійних комісій;
- розгляді пропозицій, внесених у порядку місцевої ініціативи, заяв і скарг громадян;
- наданні висновків та рекомендацій;
- розгляді звернень, які надходять до постійної комісії, головою комісії або, за його дорученням, заступником голови, секретарем, іншими членами комісії в порядку та терміни, що визначені законом;
- підготовці звітів про підсумки своєї діяльності;
- вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань (рішень), що відносяться до відання ради;
- попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного й культурного розвитку, селищного бюджету та звітів про його виконання;
- попередньому розгляді електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів.
1.2. Контрольна функція постійних комісій полягає в:
- аналізі відповідності прийнятих виконавчими органами ради нормативних актів рішенням ради і своєчасності їхнього прийняття;
- направленні матеріалів для відповідного реагування виконавчими органами ради та їх посадовими особами;
- здійсненні контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;
- вивченні і підготовці питань (рішень) про стан і розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, інших питань, що відносяться до компетенції ради, та підготовці пропозицій, висновків і рекомендацій з цих питань;
- вивченні діяльності виконавчих органів ради, а також з питань, що відносяться до відання ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності.
Стаття 9. Функціональна спрямованість постійних комісій
І. Постійна комісія з питань освіти, культури, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, дотримання регламенту, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та у справах сім'ї, молоді та спорту.
1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 27, 32, 34, 36, 37, 38, 381, 39, 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Готує висновки та рекомендації з питань:
- попереднього розгляду проекту селищного бюджету, внесення змін до нього стосовно установ та закладів освіти, культури, молоді та спорту, комунальної власності територіальної громади;
- створення умов для розвитку освіти, культури, туризму та спорту;
- сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості;
- розвитку національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; 
- створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
- створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; 
- ефективного використання закладів культури, освіти, спортивних, дитячих дошкільних і позашкільних установ; 
- сприяння виконавчим органам ради в управлінні закладами освіти, культури, туризму, молоді та спорту;
- внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади;
- внесення змін та доповнень до Регламенту Ратнівської селищної ради VІІІ скликання;
- гласності роботи Ратнівської селищної ради та її виконавчих органів;
- внесення змін до Положення про постійні комісії Ратнівської селищної ради VІІІ скликання;
- підготовки співдоповідей щодо звітів постійних комісій, звітів депутатів про роботу в раді та з виборцями;
- пов’язаних із забезпеченням гарантій депутатської діяльності;
- підготовки звітів про присутність депутатів ради на засіданнях ради та постійних комісій;
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів дюдей;
- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.
3. Заслуховує звіти керівників про діяльність закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту.
4. Порушує питання перед виконавчими органами ради та вносить пропозиції щодо здійснення заходів соціальної підтримки населення.
5. Здійснює контроль за виконанням затверджених радою програм, що стосуються питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту.
6. Готує проекти рішень ради, віднесені до відання постійної комісії. 
7. Бере участь у розробці програм, пов’язаних з питаннями освіти, культури, туризму, молоді та спорту.
8. Координує діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язану із:
- змінами адміністративно-територіального устрою, в межах та порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;
- вступом ради до всеукраїнських та міжнародних асоціацій і наступною діяльністю в них.
9. За дорученням ради, селищного голови або за власною ініціативою постійна комісія взаємодіє та вивчає діяльність виконавчих органів ради, підпорядкованих та підзвітних раді.
10. Надає селищному голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
11. Попередньо розглядає проекти рішень ради шодо скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень.
12. Координує дії з іншими органами місцевого самоврядування, органами сомоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями.
13. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням закладів культури, освіти, спортивних, дитячих дошкільних і позашкільних установ територіальної громади. 


ІІ. Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку громади, промисловості, підприємництва та сфери послуг.
1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 27, 28, 30, 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Готує висновки та рекомендації з питань:
- попереднього розгляду проекту селищного бюджету, внесення змін до нього, виконання плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету та обговорення звіту про його виконання відповідного року;
- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
- затвердження відповідно до закону ставок земельного податку;
- залучення інвестицій, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;
- надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до селищного бюджету;
- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
- контролю за використанням цільового та резервного фондів ради відповідно до чинного законодавства;
- розробки програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;
- контролю за виконанням рішень ради з питань бюджету та фінансів;
- господарської діяльності підприємств громади;
- розвитку всіх видів зв’язку;
- впровадження ефективного енергозбереження на території громади;
- організації стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до Закону;
- погодження проектів регуляторних актів ради та підготовка експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта;
- аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою;
- контролю за виконанням програм підтримки і розвитку підприємництва, рішень ради та її виконавчих органів щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання;
- розгляду скарг суб’єктів підприємництва і громадян та вжиття в установлених законодавством межах заходів щодо захисту їх прав;
- підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі та побутового обслуговування населення (тарифи, податки, збори тощо);
- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.
3. Вивчає і вносить на розгляд ради рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм, що стосуються економічної політики, бюджету, фінансів та з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб громади.
4. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного, соціального та стратегічного розвитку.
5. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.
6. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій територіальної громади.
7. Попередньо розглядає проекти планів та програм, які стосуються питань розвитку промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі, готує свої зауваження до них.
8. Бере участь у розробленні програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.
9. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. Сприяє розвитку малого бізнесу та підприємництва.
10. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності.
11. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належать до компетенції постійних комісій.
12. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку громади.
13. Готує проекти рішень ради, віднесені до компетенції постійної комісії.
14. За результатами розгляду питань надає висновки, рекомендації на розгляд виконавців, а за необхідності – на розгляд ради.


ІІІ. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, земельних відносин та екології.
1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині повноважень, зазначених у ст. 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Готує висновки та рекомендації з питань:
- попереднього розгляду проекту селищного бюджету, внесення змін до нього стосовно відповідних установ, підприємств територіальної громади;
- координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної схеми забудови населених пунктів громади;
- перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд;
- залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності до участі в розвитку містобудування;
- затвердження містобудівних програм, генерального плану забудови населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів територій;
- забезпечення надійності та безпечності житла та споруд в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
- встановлення режиму використання та забудови земель;
- регулювання земельних відносин та питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства;
- надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у межах громади;
- надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;
- погодження землевпорядної документації;
- внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
- приватизації земельних ділянок, затвердження ставок земельного податку згідно із законодавством;
- самозахоплення земельних ділянок та будівництва об’єктів нерухомості;
- ставок орендної плати за користування землею;
- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних об’єктів, що мають екологічну цінність, пам’ятками природи;
- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.
3. Вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
4. Для забезпечення сталого розвитку надає рекомендації щодо внесення змін або оновлення містобудівної документації.
5. У разі виявлення порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства постійна комісія має право звернутатися до відповідних контролюючих органів.
6. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
7. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням відповідних установ, підприємств територіальної громади.


IV. Постійна комісія з питань охорони здоров'я людини, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині повноважень, зазначених у ст. 32, 34, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Готує висновки та рекомендації з питань:
- попереднього розгляду проекту селищного бюджету, внесення змін до нього стосовно установ та закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення, соціальних служб;
-реалізації та захисту прав населення на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
- забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
- поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
- забезпечення прав пільгових категорій громадян;
- взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
- забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- ефективного використання закладів охорони здоров’я, соціального захисту;
- сприяння виконавчим органам ради в управлінні закладами охорони здоров’я, соціального захисту населення;
- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.
3. Заслуховує звіти керівників про діяльність закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення, соціальних служб.
4. Порушує питання перед виконавчими органами ради та вносить пропозиції щодо здійснення заходів соціальної підтримки населення.
5. Готує проекти рішень ради, віднесені до відання постійної комісії.
6. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення, соціальних служб територіальної громади.
Стаття 10. Права постійних комісій
1. Постійні комісії мають право:
- вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії ради;
- вимагати обов’язкового розгляду керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності рекомендацій постійних комісій та отримання інформації про результати розгляду та вжиті заходи в установлений термін;
- запрошувати посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій на засідання постійних комісій при розгляді відповідних питань;
- звертатися із запитами до посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;
- отримувати, вивчати, досліджувати інформацію з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії;
- отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, необхідні матеріали та документи з питань, віднесених до компетенції постійних комісій;
- звертатися з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії, до селищного голови, секретаря ради, керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
Стаття 11. Надання постійними комісіями відповідей на депутатські запити, висновків, роз’яснень.
1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до постійної комісії, надається в порядку, встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.
2. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, а також з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії, готують висновки щодо пропозицій, поданих до комісії в установленому законом порядку.

Розділ ІV


Структура постійних комісій
Стаття 12. Голова постійної комісії
1. Голова постійної комісії організовує роботу постійної комісії.
2. Голова постійної комісії:
1) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії;
2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
3) головує на засіданнях постійної комісії;
4) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний;
5) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;
6) організовує виконання рекомендацій та висновків постійної комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;
7) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;
8) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом ради;
9) дає доручення з організаційних питань заступнику голови та секретарю постійної комісії;
10) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;
11) інформує щомісячно відповідні фракції (партії) ради про відсутність їх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин.
Стаття 13. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії
1. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії погоджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії.
2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин, а також в період, коли посада голови постійної комісії є вакантною, обов’язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник або секретар.
Стаття 14. Повноваження секретаря постійної комісії
1. Секретар постійної комісії:
1) бере участь у складанні проекту плану роботи комісії;
2) веде протоколи засідань;
3) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комісією, явку учасників, запрошених осіб, членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;
4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;
5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісії;
6) контролює виконання планів роботи комісії;
7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.
Стаття 15. Обов’язки членів комісії
1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов’язки.
2. Члени постійних комісій мають право:
2.1 вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їхнього відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;
2.2 викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;
2.3 брати участь у підготовці проектів рішень ради.
3. Члени постійних комісій зобов’язані:
- брати участь у роботі комісій;
- бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;
- дотримуватися порядку на засіданнях комісій;
- виконувати доручення, передбачені рекомендаціями комісій.
Стаття 16. Врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів
1. У разі виникнення у голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідна особа зобов’язана письмово повідомити про це постійну комісію та раду в порядку, передбаченому Законами України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні», не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відповідна інформація про конфлікт інтересів обов’язково заноситься до протоколу засідання постійної комісії. Письмова заява голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів приєднується до протоколу засідання відповідної постійної комісії.
2. Про конфлікт інтересів також може заявити будь-який інший член постійної комісії або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

Розділ V


Організація роботи постійних комісій
Стаття 17. Планування роботи постійних комісій
1. Постійні комісії планують свою роботу та вносять пропозиції щодо формування плану роботи ради.
2. У планах роботи постійних комісій визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комісій, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.
Стаття 18. Форми роботи постійних комісій
1. Формами роботи постійних комісій є засідання.
2. Засідання постійних комісій є відкритими.
3. Засідання постійних комісій можуть проводитися спільно з іншими комісіями.
4. Постійні комісії можуть організовувати заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству України.
Стаття 19. Порядок проведення засідань постійних комісій
1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.
2. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до плану роботи, затвердженого радою, за дорученням ради або власної ініціативи та скликаються головою постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.
У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання постійної комісії.
4. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань, які виносяться на сесію ради.
5. Постійні комісії повинні повідомляти апарат ради про дату, місце проведення засідання і перелік питань, що виносяться для обговорення, не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня, то перелік питань, які вносяться на обговорення, надаються апарату ради не пізніше ніж за 2 дні.
6. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримались”.
7. За результатами розгляду на засіданнях комісії питань, схвалених більшістю голосів присутніх, складається протокол.
8. Технічну підтримку в організації роботи постійних комісій здійснює апарат ради.
Стаття 20. Участь членів постійних комісій у засіданнях комісій
1. Члени постійних комісій зобов’язані особисто брати участь у засіданні комісій.
2. Члени постійних комісій зобов’язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії голову комісії або секретаря ради.
3. Про відсутність членів постійних комісій на засіданнях комісій без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним фракціям в раді, до якої входить депутат, та селищному голові.
Стаття 21. Участь у засіданнях постійних комісій запрошених осіб
1. Постійні комісії мають право запрошувати на своє засідання керівників органів державної влади, виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, які знаходяться на території громади, для отримання від них інформації, необхідної для розгляду питань порядку денного.
2. Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданнях  ради під час розгляду питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.
3. Для розгляду на засіданнях комісій питань, віднесених до їх функціональної спрямованості, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених проектів рішень, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.
4. Постійні комісії зобов’язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити керівників органів державної влади, виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана за  необхідне, а також авторів проектів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ній.
5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання постійних комісій, зазначається, з яких питань вони запрошуються.
Стаття 22. Особливості проведення спільних засідань постійних комісій
1. Спільні засідання постійних комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради. 
2. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою. За дорученням ради або селищного голови спільні засідання комісій можуть вести відповідно селищний голова або секретар ради.
3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні постійних комісій питань проводяться окремо кожною комісією. Протоколи на спільному засіданні постійних комісій також складаютья окремо кожною комісією.
Стаття 23. Оформлення висновків та рекомендацій постійних комісій
1. Постійні комісії подають на розгляд ради, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої висновки та рекомендації.
2. У висновках постійної комісії повинна бути обов’язково зазначена назва постійної комісії, питання або доручення, з якого подано висновки, дата проведення засідання, обґрунтування висновків, загальна характеристика проблеми, фінансово-економічне обґрунтування, у разі, якщо реалізація висновку вимагає матеріальних витрат, аналізу пропозицій.
3. Висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та доводяться до відома ради або органів, зазначених у висновку, не пізніше ніж за п’ять днів після їхнього прийняття.
4. Рекомендації постійних комісій повинні містити такі реквізити: назву постійної комісії, питання або проблему, з якої прийнято рекомендацію, органи чи посадові особи, яким вона адресована, аналіз пропозиції, терміни розгляду рекомендації.
5. За результатами розгляду у висновках та рекомендаціях постійних комісій зазначається питання, з якого вони прийняті, дата розгляду і номер протоколу засідання.
6. Висновки та рекомендації постійних комісій складаються із описової, мотивувальної та резолютивної частин.
7. У описовій частині висновків, рекомендацій зазначається:
- за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;
8. У мотивувальній частині висновків, рекомендацій зазначається:
- обґрунтування і мотиви прийнятого висновку, рекомендації.
9. Резолютивна частина висновків, рекомендацій має містити:
1) за результатами розгляду проектів рішень – позицію постійних комісій щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення радою стосовно проекту рішення;
2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється радою, – позицію постійної комісії по кожній кандидатурі на цю посаду.
Стаття 24. Оформлення протоколів засідань постійних комісій
1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.
2. У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:
1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин їхньої відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їхньої участі в засіданні;
3) порядок денний засідання;
4) розглянуті питання порядку денного, список членів постійної комісії, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;
5) результати голосування з питань порядку денного;
6) прийняті висновки, ухвалені рекомендації.
3. До протоколу додаються матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів постійної комісії, які голосували “проти” або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.
4. Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рекомендацій або висновків комісії.
5. Протокол засідання комісії готується секретарем комісії і підписується головою та секретарем, а у випадку відсутності голови – заступником.
6. Протоколи та перелік документів, на підставі  яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії зберігаються протягом скликання в справах комісії, після цього апаратом ради здаються до архіву для постійного зберігання.
Стаття 25. Звіти про роботу постійних комісій
1. Постійна комісія має право звітувати про свою роботу на пленарних засіданнях ради.
2. За результатами розгляду звіту постійної комісії радою приймається рішення.

Розділ VI


Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій
Стаття 26. Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій.
1. Організаційно-інформаційне, правове, методичне забезпечення роботи постійних комісій здійснює апарат ради.
2. Апарат ради надає постійним комісіям допомогу у створенні належних умов для проведення засідань та запрошує посадових осіб на засідання постійних комісій.
3. Своєчасне матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, придбання канцелярських товарів, виготовлення та придбання друкованої продукції організовує апарат ради.
4. На час засідань ради, постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законодавством випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.


Секретар селищної ради                                                                                                  Людмила ГАВРИЛЮК
 


Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь