Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Виконавчий комітет

Голова виконавчого комітету: Бірук Віталій Іванович
Члени виконавчого комітету:

 • Антонюк Олена Яківна- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;
 • Ковч Сергій Павлович - заступник селищного голови;
 • Гаврилюк Людмила Павлівна - секретар селищної ради;
 • Терещук Іван Феодосійович - староста;
 • Корнелюк Микола Йосипович - староста;
 • Вашестюк Сергій Петрович - староста;
 • Чернусь Людмила Миколаївна - староста;
 • Філіпчук Сергій Іванович - голова Ратнівської районної організації Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану;
 • Бегаль Михайло Григорович - головний лікар комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня»;
 • Ковч Людмила Софронівна - керівник фінансового відділу Ратнівської селищної ради;
 • Чернуха Віра Миколаївна - начальник загального відділу Ратнівської селищної ради. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради 
від 22.01.2021 року № 4/26
 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради (далі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Ратнівської селищної ради.
Скорочена назва: виконком Ратнівської селищної ради.
1.2. Місцезнаходження Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради: 44100, Волинська область, смт Ратне, вул. Шевченка, 1.
1.3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється територіальною громадою в особі Ратнівської селищної ради. Склад Виконавчого комітету - колегіального органу затверджується Ратнівською селищною радою на строк її повноважень.
1.4. Затверджений радою Виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Ратнівській селищній раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади.  
1.5. Кількісний склад Виконавчого комітету визначається Ратнівською селищною радою. Персональний склад Виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.
1.6. Порядок діяльності Виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, нормативними документами Ратнівської селищної ради та цим Положенням. 
1.7. До складу Виконавчого комітету входять за посадою: селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник селищного голови, секретар ради, керуючий  справами Виконавчого комітету селищної ради, старости селищної ради. Інші члени Виконавчого комітету затверджуються радою за поданням селищного голови. 
1.8. Основною формою роботи Виконавчого комітету селищної ради є його засідання. В межах своїх повноважень Виконавчий комітет селищної ради приймає рішення. Рішення Виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу Виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос селищного голови.
1.9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Ратнівської селищної ради, є юридичною особою.
1.10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи.
1.11. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів селищного бюджету. Видатки на утримання Виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються селищною радою. 
1.12. Джерелами формування коштів Виконавчого комітету є:
1) кошти селищного бюджету;                     
2) інші кошти, що передаються Виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.
1.13. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису. 
1.14. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
1.15. Майно Виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.
1.16. Майно Виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
1.17. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, селищний голова є головним розпорядником коштів.
1.18. Зміни та доповнення до Положення про Виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.19. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Призначенням Виконавчого комітету, як виконавчого органу селищної ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Ратнівської селищної ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку селищної ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням Виконавчого комітету, як колегіального органу селищної ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
2.2. Повноваження та функції Виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
2.3. Представляє інтереси  Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради в державних органах, установах, організаціях селищний голова та посадові особи  Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради за дорученням селищного голови.
2.4. Основними повноваженнями та завданнями  Виконавчого комітету є:

№ п/п Повноваження Відповідно до статті закону Законодавчі акти
1 Прийняття рішень щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території селищної ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів п.п.2 п. «а» ст.27 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
2 Попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проектів рішень з інших питань, що виносяться на розгляд селищної ради, подання їх на затвердження селищною радою п.п.1 п. а» ст. 27, п.1 ч.2 ст.52 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
3 Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради п.п.1 п. «а» 
ст.27 
 
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
4 Заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, подання їх на затвердження селищною радою п.п.1 п. «а» 
ст.27
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
5 Попередній розгляд проектів селищного бюджету, забезпечення його виконання; заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання бюджету селищної ради, подання їх на затвердження селищною радою п.п.1 п. «а» ст.28, п.1 ч.2 ст.52 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
6 Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
Встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги,  які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг)

п.п.2 п. «а» ст.28, п.2 ст.7, абз.8 ст.13
 

ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання”

7 Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної ради п.п.2 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
8 Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  селищної ради п.п.3 п. «а» ст.29,
п.2 ч.2 ст.52
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
9 Внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна  селищної ради п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
10 Внесення на розгляд ради пропозицій щодо проектів місцевих програм приватизації п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
11 Внесення на розгляд ради пропозицій щодо та переліку об’єктів комунальної власності  селищної ради, які не підлягають приватизації п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
12 Організація виконання місцевих програм приватизації п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
13 Внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
14 Попередній розгляд письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна п.п.4 п. «а» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
15 Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території  селищної ради, які перебувають у державній власності п. «б» ст.29 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
16 Прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону п.п.4 п. «а» ч.1 ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
17 Організація проведення місцевих ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі п. п.8 п. «а» ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
18 Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності  селищної ради п.п.9 п. «а» ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
19 Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  селищної ради , до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку п.п.12 п. «а»ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
20 Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами п.п.13 п. «а»ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
21 Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства України п.п.2 п. «б» ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
22 Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території  селищної ради  підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності п.п.4 п. «б» ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
23 Облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності п.п.10 п. «б» ст.30 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
24 Розгляд пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території п.п.3 п. «а» ч.1
ст.31
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
25 Попередній розгляд та подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації п.п.6 п. «а» ч.1
ст.31
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
26 Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності місцях, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів п.п.4 п. «б» ч.1 ст.31 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
27 Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку п.п.4 п. «б» ст.32 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
28 Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності  селищної ради; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами населених пунктів  селищної ради п.п.1 п. «а» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
29 Попередній розгляд та внесення раді пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом п.п.3 п. «а» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
30 Справляння плати за землю п.п.4 п. «а» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
31 Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення п.п.6 п. «б» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
32 Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства п.п.7 п. «б» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
33 Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами п.п.7-1 п. «б» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
34 Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування п.п.8 п. «б» ч.1 ст.33 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
35 Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах п.п.2-1 п. «б» ч.1
ст.34
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
36 Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування п.п.4 п. «б» ч.1
ст.34
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
37 Подання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха п.п.5 п. «б» ст.34 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
38 Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності громади, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності п.п.7 п. «б» ч.1 ст.34 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
39 Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць п.п.12 п. «б» ч.1
ст.34
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
40 Сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації п.1 ч.1 ст. 36 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
41 Бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства п.2 ч.1 ст.36 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
42 Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території  селищної ради п.3 ч.1 ст.36 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
43 Підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території  селищної ради п.1 ст.37 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
44 Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом п.2 ст.37 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
45 Формування та ведення реєстру територіальної  селищної ради  відповідно до закону

ст. 37-1
ст. 11

ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні”
Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
46 Внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої поліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов п.п.1 п. «а»
ч.1 ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
47 Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень п.п.3 п. «а» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
48 Звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та організацій, які обмежують права  селищної ради, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування п.п.4 п. «а» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
49 Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах селищної ради, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності  селищної ради п.п.1 п. «б» ч.1
ст.38
ст.28
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
ЗУ”Про
звернення громадян”
50 Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей п.п.2 п. «б» ч.1
ст.38 
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
51 Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку п.п.3 п. «б» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
52 Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до відання Виконавчого комітету селищної ради; утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності п.п.4 п. «б» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
53 Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану п.п.5 п. «б» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
54 Державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців п.п.7 п. «б» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
55 Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень п.п.8 п. «б» ч.1
ст.38
ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
56 Зберігання документів  архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на території  селищної ради п.2 ч.1 ст.38 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
57 Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону п.5 ч.1 ст.38 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
58 Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради ч.1 ст.52 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
59 Координація діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  селищної ради п.2 ч.2 ст.52 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”
60 Здійснення контролю за виконанням транспортного законодавства на території  селищної ради  у відповідності до законів України ч.10 ст.6 ЗУ “Про автомобільний транспорт”
61 Прийняття рішення за погодженням з відповідним підрозділом Національної поліції рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на території селищної ради та здійснення контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства ч.3 ст.21 ЗУ “Про автомобільний транспорт”
62 Організація подання негайної допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф на транспорті та припиненні протизаконного втручання у діяльність транспорту, яке загрожує безпеці життя або здоров’ю людей, безпеці експлуатації транспортних засобів і збереженню вантажів ч.2ст.15 ЗУ ”Про транспорт”
63 Погодження правил перебування в зоні підвищеної небезпеки і виконання в ній робіт ч.3 ст.16 ЗУ ”Про транспорт”
64 Сприяння розвитку на території  селищної ради  різних видів туризму ч.3 ст.8,      ч.2 ст.11 ЗУ “Про туризм”
65 Вжиття заходів, спрямованих на надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації ст.13 ЗУ “Про туризм”
66 Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки об’єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій тощо ст.13 ЗУ “Про туризм”
67 Сприяння діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва ст.10 ЗУ “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”
68 Сприяння розвитку енергетики на території  селищної ради ч.1ст.10 ЗУ ”Про електроенергетику”
69 Участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у надзвичайних умовах ч.1 ст.10 ЗУ “Про електроенергетику”
70 Забезпечення здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці на території  селищної ради  в межах своїх повноважень, передбачених законом ч.6 ст.5 ЗУ “Про державну таємницю”
71 Забезпечення журналістам вільного доступу до інформації, крім випадків, передбачених Законом України “Про державну таємницю” ч.1ст.2 ЗУ ”Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”
72 Створення необхідних умов для діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його секретаріату та представників ч.4ст.12 ЗУ ”Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”
73 Забезпечення умов для здійснення народними депутатами своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України та законами України ч.3 ст.26 ЗУ «Про
статус народного депутата України»
74 Сприяння депутатам селищної ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями ч.5 ст.16 ЗУ ”Про
статус депутатів місцевих рад”
75 Забезпечення ведення електронного документообігу в порядку, визначеному законодавством України ч.2 ст.9 ЗУ ”Про
електронні документи та електронний документообіг”
76 Забезпечення вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування абз.8 ст.9 ЗУ “Про основи національної безпеки України”
77 Затвердження щорічних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в рамках підготовки та затвердження планів роботи селищної ради та Виконавчого комітету ст.ст. 7, 32 ЗУ ”Про
засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”
78 Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у Виконавчому комітеті  Ратнівської селищної ради ст.31 ЗУ ”Про
засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”
79 На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до селищної ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій селищної ради ст.ст.11, 36 ЗУ ”Про
засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”
80 Визначення в установленому законодавством України порядку виконавців/виробників житлово-комунальних послуг, встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців житлово-комунальних послуг п.2, п.4 ст.7 ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
81 Затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням п.3 ст.7 ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
82 Управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації п.5 ст.7 ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
83 Забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості п.6 ст.7 ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
84 Інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам п.8 ст.7 ЗУ ”Про житлово-комунальні послуги”
85 Забезпечення у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, за рахунок коштів місцевих бюджетів переробки, утилізації, знищення або подальшого використання цієї продукції ст.21 ЗУ “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
86 Затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного  водопостачання проектів містобудівних  програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації абз.2 ст.13 ЗУ” Про питну воду та питне водопостачання”
87 Надання згоди на розміщення на відповідній  території нових або реконструкцію діючих об’єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання абз.4 ст.13 ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання”
88 Здійснення контролю за якістю питної води,  використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання абз.8 ст.13 ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання
89 Обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень абз.10 ст.13 ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання
90 Встановлення зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання абз.11 ст.13 ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання
91 Сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення абз.14 ст.13 ЗУ ”Про питну воду та питне водопостачання
92 Контроль за дотриманням санітарних норм у разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів біотехнології, інших фізичних факторів та захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань ст.24, ч.1 ст.25 ЗУ ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
93 Вирішення на підставі рішення селищної ради, у разі порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон, питань про фінансування необхідних робіт і заходів щодо відселення жителів, виведення з цих зон об’єктів соціального призначення та строків їх реалізації ч.2 ст.24 ЗУ ”Про охорону атмосферного повітря”
94 Забезпечення інформування населення про радіаційну обстановку абз.6 ст.20 ЗУ “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”
95 Здійснення контролю за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії абз.7 ст.20 ЗУ “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку
96 Забезпечення готовності до евакуації населення та здійснення евакуації у разі необхідності абз.9 ст.20 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
97 Розробка обов’язкових місцевих планів аварійних заходів на випадок транспортних аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів ч.1ст.56 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
98 Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану ч.1ст.14  ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”
99 Забезпечення контролю за додержанням громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на території  селищної ради  в умовах надзвичайного стану ч.2ст.14 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”
100 Підготовка, в межах своєї компетенції, обов’язкових до виконання на території  селищної ради, рішень з питань забезпечення режиму надзвичайного стану ч.4 ст.14 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”
101 Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, затверджених чинним законодавством на території  селищної ради  чи сприяння їх виконанню ч.9 ст.4 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
102 Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізація на території  селищної ради абз.2 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
103 Забезпечення на території  селищної ради  виконання мобілізаційних завдань замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень) абз.5 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
104 Здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території  селищної ради  на роботу в умовах особливого періоду абз.6 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
105 Керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств,  установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) абз.8 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
106 Організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язків щодо мобілізації, техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів абз.11 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
107 Забезпечення на території громади ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання  військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України абз.12 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
108 Сприяння військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації абз.14 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
109 Забезпечення на території  селищної ради виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації абз.17 ст.18 ЗУ ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
110 Участь в утворенні дільниць для оповіщення і збору військовозобов’язаних, комплектація їх особовим складом із числа військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за місцем роботи та сприяння у набутті ними професійних навичок, а також забезпечення реалізації інших заходів, пов’язаних з виконанням планів проведення мобілізації ч.3 ст.43 ЗУ ”Про військовий обов’язок і військову службу”
111 Сприяння Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком ч.3ст.18 ЗУ ”Про Службу безпеки України”
112 Сприяння громадським формуванням в охороні громадського порядку ч.1ст.15 ЗУ “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”
113 Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями ч.1 ст.15 ЗУ “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”
114 Здійснення координації та контролю за діяльністю громадських формувань, заслуховування повідомлень і звітів керівників зазначених формувань ст.16 ЗУ “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”
115 Організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності і громадян ст.15 ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища”
116 Забезпечення виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей абз.1 ч.1ст.18 ЗУ ”Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”
117 Забезпечення інформування громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність у вирішенні завдань,пов’язаних з національною безпекою і обороною, боротьбою із злочинністю абз.9 ст.18 ЗУ ”Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави
118 Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомлення даних, що стали відомі органам місцевого самоврядування, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків ст.9 ЗУ ”Про боротьбу з тероризмом”
119 Участь у організації надання допомоги потерпілим, визначенні заходів щодо усунення та мінімізації наслідків терористичного акту, організація їх здійснення ч.3 ст.18 ЗУ ”Про боротьбу з тероризмом”
120 Підготовка в межах своєї компетенції обов’язкових до виконання на території селищної ради рішень з питань забезпечення цивільного захисту населення п.1 ч.2 ст.19 Кодекс цивільного захисту України
121 Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі п.7 ч.2 ст.19 Кодекс цивільного захисту України
122 Підготовка пропозицій щодо віднесення територій до груп цивільного захисту та подання їх обласній державній адміністрації п.13 ч.2 ст.19 Кодекс цивільного захисту України
123 Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку п.14 ч.2 ст.19 Кодекс цивільного захисту України
124 Сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, в межах наданих законом повноважень, у разі введення на території  селищної ради  воєнного стану ст.ст.15,17 ЗУ ”Про правовий режим воєнного стану”
125 Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у випадках, визначених  законами України ч.1 ст.4-1 ЗУ ”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
126 Інформування про діяльність селищної ради, її виконавчих органів та прийняті рішення, що віднесені законом до публічної інформації

ст.6 п.1 ч.1 ст.14

ЗУ ”Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” 

ЗУ ”Про доступ до публічної інформації”

127 Залучення громадських об’єднань до процесу вирішення питань місцевого значення шляхом проведення консультацій стосовно важливих питань суспільного життя, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань ч.3 ст.22 ЗУ ”Про громадські об’єднання”
128 Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону п. п.13  п. «б»
ч.1 ст.33
ЗУ ”Про місцеве самоврядування в Україні”
129 Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах  територіальної  селищної ради ст.ст. 6, 11 ЗУ ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”
130 Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру ст. ст. 6, 11 ЗУ ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” 
131 Виконує інші повноваження та завдання згідно чинного законодавства України   Закони України 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
3.1.
Очолює Виконавчий комітет селищний голова. 
3.2. Селищний голова: 
1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконавчого комітету ради;
2) скликає засідання Виконавчого комітету;
3) організовує на основі колегіальності роботу Виконавчого комітету і головує на його засіданнях;
4) координує діяльність осіб, які входять до складу Виконавчого комітету;
5) підписує рішення Виконавчого комітету, забезпечує їх виконання; 
6) здійснює керівництво апаратом Виконавчого комітету;
7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання Виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;
8) представляє Виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 
9) є розпорядником бюджетних коштів;
10) укладає від імені Виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.
11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх чисельності;
12) призначає на посади та звільняє з посад працівників Виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної селищної ради;
13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;
14) веде особистий прийом громадян;
15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
16) забезпечує на території селищної ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
3.3. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження селищного голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.
3.4. Секретар ради:
1) вирішує за дорученням ради або селищного голови питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;
2) забезпечує винесення на сесію ради рішень Виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;
3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження селищного голови про розподіл обов’язків між членами Виконавчого комітету.
3.5. Керуючий справами (секретар) Виконавчого комітету: 
1) подає на затвердження Виконавчого комітету план роботи Виконавчого комітету;
2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд Виконавчого комітету; 
3) формує проект порядку денного засідання Виконавчого комітету;
4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні Виконавчого комітету;
5) візує проекти рішень Виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду Виконавчим комітетом;
6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших запропонованих для розгляду на засіданнях Виконавчого комітету питань;
7) погоджує список запрошених осіб на засідання Виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;
8) підписує протоколи засідань Виконавчого комітету;
9) забезпечує доведення рішень Виконавчого комітету до виконавців;
10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;
11) контролює виконання рішень і протокольних доручень Виконавчого комітету;
12) виконує інші обов’язки, покладені на нього Виконавчим комітетом або селищним головою.
3.6. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) Виконавчого комітету виконання його обов’язків його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням селищного голови.
3.7. Заступники селищного голови
3.7.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників селищного голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії ради за поданням селищного голови. Кількість заступників селищного голови визначається сесією ради.
3.7.2. У разі тимчасової відсутності одного із заступників селищного голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням селищного голови.
3.7.3. Заступники селищного голови здійснюють керівництво у визначених селищним головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних працівників Виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної селищної ради, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради, бюджету, забезпечують виконання рішень, Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.
3.7.4. Функціональні повноваження заступників селищного голови визначаються розподілом функціональних повноважень між селищним головою, заступниками селищного голови, секретарем ради та керуючим справами (секретарем) Виконавчого комітету, які затверджуються розпорядженням селищного голови.
3.8. Старости селищної ради:
1) представляють інтереси жителів сіл у Виконавчому комітеті селищної ради;
2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до селищної ради;
3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної селищної ради в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;
4) вносять пропозиції до Виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл,згідно наданих їм повноважень;
6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
3.9. Члени Виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. В апараті Виконавчого комітету на постійній основі працюють селищний голова, секретар Ратнівської селищної ради, заступники селищного голови, керуючий справами (секретар) Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради, а також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал.
4.2. Діяльність Виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується сесією Ратнівської селищної ради та Регламентом роботи Виконавчого комітету, що затверджується рішенням Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.  
4.3. Прийняття на роботу працівників Виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ


5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді.
5.2. Селищний голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу Виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь