Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення комунальної установи "Центр безпеки і життєдіяльності громади"

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення Ратнівської селищної ради
від 31.03.2022 № 16/23


ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу «Центр безпеки і життєдіяльності громади» Ратнівської селищної ради

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ» РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – Центр) заснована Ратнівською селищною радою Ковельського району Волинської області відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням приписів глав 7, 9, 10 Цивільного кодексу України, а також Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 
1.2. Центр є комунальною власністю Ратнівськоїї селищної ради. 
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Ратнівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом. 
1.4. Засновником Центру є Ратнівська селищна територіальна громада в особі Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області (далі – Засновник). 
1.5. Органом управління та головним розпорядником бюджетних коштів Центру є виконавчий комітет Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області (далі – Орган управління).

2.    НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1.    Повне найменування українською мовою: 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ» РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 
англійською мовою: MUNICIPAL ORGANIZATION «TSENTR BEZPEKY І ZHYTTIEDIIALNOSTI HROMADY» RATNE LOCAL COUNCIL;
Скорочене найменування: КУ «ЦЕНТР БЖГ» РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
2.2. Юридична адреса Центру: 44101, Волинська область, Ковельський район, смт Ратне, вул. Центральна, 19.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС
3.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та інших банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи. 
3.2. Центр набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Центр від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає стороною у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності. 
3.3. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Органу управління, а Засновник та Орган управління – за зобов’язаннями Центру, крім випадків, передбачених законом. 
3.4. Центр у своєму складі може мати окремі структурні підрозділи, що не набувають статусу окремих юридичних осіб, які у своїй діяльності керуються цим Положенням також окремими Положеннями, що у випадках, передбачених чинним законодавством або іншими нормативно-правовими документами, затверджуються рішенням виконавчого комітету Ратнівської селищної ради. 
3.5. Організаційна структура Центру: штатний розпис, кількість структурних підрозділів, місце їх розташування затверджуються рішенням керівника Центру за погодженням з Ратнівським селищним головою, відповідно до покладених на Центр завдань, визначених цим Положенням.
3.6. Центр не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності з метою його розподілу. 
3.7. Припинення діяльності Центру здійснюється за рішенням Засновника у встановленому чинним законодавством порядку.
3.8. Центр може виконувати роботи та/або надавати послуги всім категоріям осіб незалежно від форми власності. Перелік та умови надання платних послуг визначаються Центром за погодженням з виконавчим комітетом Ратнівської селищної ради. 

4. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1.
Основним завданням Центру є створення безпекового простору на території населених пунктів громади у всіх сферах життєдіяльності та сприяння соціально-економічному розвитку Ратнівської селищної територіальної громади.
4.2. Основною метою (цілями) діяльності Центру є забезпечення пожежної безпеки та здійснення пожежної охорони на території Ратнівської селищної територіальної громади, а у випадках, визначених рішенням Ратнівської селищної ради – на інших територіях. 
4.3. Для досягнення основної мети (цілей) Центр здійснює свою діяльність у таких напрямках: 

 1. координація робіт екстрених служб Ратнівської селищної ради (місцевої пожежної команди, поліцейських офіцерів громади та закладів охорони здоров’я);
 2. ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій, а також надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах;
 3. захист життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж; 
 4. підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах;
 5. запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж; 
 6. гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій; 
 7. проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну тематику та занять з правил пожежної безпеки зі спеціалістами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій на договірних засадах; 
 8. надання методичної допомоги з розробки інструкцій, планів евакуації та інших нормативних документів з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій; 
 9. перевірка та випробування пожежних гідрантів і внутрішніх пожежних кранів, обладнання їх пожежними рукавами; 
 10. ремонт і технічне обслуговування пожежних водоймищ, їх наповнення і відкачування, очищення колодязів; 
 11. ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів; 
 12. виготовлення та встановлення покажчиків пожежних гідрантів і водоймищ, пристосування водонапірних веж для забору води; 
 13. виготовлення пожежних щитів, іскрогасників та іншої продукції протипожежного призначення; 
 14. проведення робіт з вогнезахисної обробки конструкцій, матеріалів, тканин, будівель і споруд, горючих елементів кріплення гірничих виробок, ціликів, відбитого вугілля та інших легкозаймистих матеріалів; 
 15. монтаж, ремонт і перевірка надійності блискавкозахисту та замірювання опору ізоляції електромереж і електроустаткування; 
 16. відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель будинків, відкривання квартир громадян та ґрат на вікнах і балконах; 
 17. обслуговування вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування;
 18. проведення комплексу робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, санітарного очищення;
 19. виконання робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду;
 20. забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, збирання відходів, дотримання тиші в громадських місцях;
 21. здача в оренду (чи інше користування) майна, що перебуває у власності чи оперативному управлінні Центру; 
 22. підключення та обслуговування вуличних камер зовнішнього спостереження населених пунктів громади;
 23. проведення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи щодо виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій.  
 24. надання інших послуг.

5. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ
5.1.
Взаємодія з державними та громадськими організаціями, навчальними закладами, творчими товариствами, спортивними, науковими, іншими організаціями та громадянами. 
5.2. Отримання від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своєї мети і завдань. 
5.3. Проведення обстежень, перевірок та рейдів. 
5.4. Розгляд усних та письмових звернень підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних осіб, щодо питань у сферах діяльності Центру, передбачених цим Положенням. 
5.5. Організація функціонування створених структурних підрозділів у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу завдань, в тому числі пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення. 
5.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу, з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону. 
5.7. Інформування органів державного нагляду та контролю про виявлені факти правопорушень у сферах діяльності, зазначених у цьому Положенні.
5.8. Публікація інформації щодо діяльності Центру у засобах масової інформації тощо. 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА
6.1.
Центр зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та якісно виконувати роботи та надавати послуги відповідно до цього Положення. 
6.1.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством. 
6.1.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, дотримання правил і норм охорони праці, соціального страхування тощо.
6.1.4. Здійснювати бухгалтерський та статистичний облік, складати та подавати відповідним органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженими формами в установленому законодавством порядку. 
6.1.5. Утримувати об’єкти права комунальної власності в належному санітарно-технічному стані. 
6.1.6. Забезпечувати пожежну безпеку на підпорядкованих об’єктах комунальної власності. 
6.1.7. Здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та санітарному стані доріг, вулиць, майданів. 
6.1.8. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій з питань участі в забезпеченні правопорядку. 
6.1.9. Сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості. 
6.1.10. Надавати у межах наявних можливостей особам, потерпілим від правопорушень і нещасних випадків, або, які перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишилися без опіки, можливу невідкладну допомогу. 
6.1.11. Дотримуватись професійної етики, вимог до носіння форменого одягу. 
6.1.12. Працівник Центру, незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього фізичних осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких, зобов’язаний вжити заходів щодо надання можливої допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий підрозділ правоохоронного органу. 
6.1.13. Організувати функціонування Центру у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення. 
6.1.14. Підтримувати взаємодію з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт. 
6.1.15. Брати участь у роботі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та надзвичайних ситуацій у процесі експлуатації об’єктів в адміністративних межах Ратнівської селищної ради.
6.1.16. Здійснювати профілактичну роботу, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців Центру з питань пожежної та техногенної безпеки. 
6.1.17. Забезпечувати збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання, що стала відомою у зв’язку з виконанням обов’язків. 
6.1.18. Подавати пропозиції до органу управління щодо включення заходів, пов’язаних зі статутною діяльністю Центру, для включення їх до відповідних цільових програм. 
6.1.19. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством. 
6.2. Центр має право: 
6.2.1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки своєї діяльності відповідно до державної та місцевої політики щодо підтримки й розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, програм соціально-економічного розвитку Ратнівської селищної територіальної громади.
6.2.2. Створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, відповідно до чинних нормативних актів; 
6.2.3. Здійснювати самостійну господарську діяльність відповідно до законодавства України. 
6.2.4. Відкривати рахунки в банківських установах. 
6.2.5. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами. 
6.2.6. Виступати стороною у судах різної юрисдикції. 
6.2.7. Придбавати у юридичних та фізичних осіб, відповідно до чинного законодавства, будинки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо. 
6.2.8. Отримувати інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України, а також залучати, за згодою Засновника, фінансові кошти у вигляді субвенцій з урахуванням відповідальності за цільове їх використання. 
6.2.9. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб. 
6.2.10. Здійснювати спільну науково-технічну, виробничу та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами. 
6.2.11. Здійснювати пропагування своєї діяльності через засоби масової інформації та іншим шляхом відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів, круглих столів тощо.
6.2.12. Затверджувати фірмовий знак (логотип) Центру. 
6.2.13. Відповідно до чинного законодавства, здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на Центр цим Положенням та законодавством. 
6.2.14. У межах компетенції складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги відповідно до законодавства. 
6.2.15. Обмежувати або забороняти під час аварій, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг та у випадках, визначених законодавством. 
6.2.16. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг місцевого значення, вулиць, порушень правил пожежної безпеки та законодавства у сфері екології. 
6.2.17. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення надзвичайної ситуації. 
6.2.18. Отримувати безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також застосовувати будь-які заходи, спрямовані на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі.
6.2.19. Вимагати під час гасіння пожежі: 

 • від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовини, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі; 
 • від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу Закладу виконувати поставлені завдання; 
 • від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки. 

6.2.20. Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території. 
6.2.21. Брати участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об’єктів на території селищної ради.
6.2.22. Залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС) інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, а також фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях, за згодою їхніх керівників.
6.2.23. Користуватись іншими правами, наданими законодавством України. 

7. МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ
7.1.
Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.
7.2. Майно Центру є комунальною власністю Ратнівської селищної ради і закріплюється за ним на праві господарського відання чи оперативного управління.
7.3. Центр, відповідно до чинного законодавства, користується земельними ділянками за призначенням, іншими природними ресурсами і відповідає за дотримання вимог та норм з їх охорони. 
7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.5. Джерелами формування майна Центру є: 

 • кошти місцевого бюджету; 
 • кошти суміжних громад (селищних/сільських рад) з дольової участі щодо спільного утримання Центру; 
 • майно передане йому Органом управління; 
 • капітальні вкладення і дотації з бюджету; 
 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання; 
 • інше майно, цінності набуті на підставах, не заборонених законом; 
 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 
 • кошти державного фонду регіонального розвитку; 
 • цільової субвенції на інфраструктурний розвиток; 
 • інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.6. Фінансування діяльності Закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
7.7. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого він входить. 
7.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами України, а також Органом управління Закладом. 
7.9. Звітність Центру встановлюється відповідно до вимог державної статистики. 
7.10. Центр є неприбутковою організацією та відповідає таким вимогам: 

 • Центру заборонено проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 •  в разі припинення Центру як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету;
 • доходи (прибутки) Центру як неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. 

8. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
8.1.
Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання майна та участі в управлінні Центром трудового колективу. 
8.2. Центр підзвітний та підконтрольний Засновнику, підпорядкований виконавчому комітету Ратнівської селищної ради (Орган управління). 
8.3. Засновник здійснює свої повноваження стосовно Центру безпосередньо та через Орган управління. 
8.4. Вищою посадовою особою Центру є керівник. 
8.5. Керівник Центру призначається на посаду розпорядженням Ратнівського селищного голови на умовах трудового договору (контракту) та звільняється з посади з підстав, що передбачені у контракті або відповідно до чинного законодавства. 
8.6. Керівник самостійно вирішує питання діяльності Закладу відповідно до законодавства України та цього Положення, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та Органу управління. 
8.7. Керівник Закладу: 
8.7.1. Без довіреності діє від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях. 
8.7.2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах. 
8.7.3. Розпоряджається коштами та іншим майном Центру відповідно до чинного законодавства та цього Положення. 
8.7.4. Укладає договори, угоди і контракти, видає довіреності (доручення), відкриває рахунки в відділенні Державного казначейства. 
8.7.5. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Центру.
8.7.6. В межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками.
8.7.7. Організовує ведення бухгалтерського обліку та складання статистичної звітності, підготовку річного звіту, розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає відповідні рішення. 
8.7.8. Вчиняє інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
8.7.9. Керівник Центру самостійно вирішує інші питання діяльності в межах та порядку, визначених Положенням та законодавством України. 
8.7.10. Відповідальність за правильність ведення, відповідність чинному законодавству України та достовірність бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Центру покладається на головного бухгалтера Центру (бухгалтера). 

9. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1.
Засновник визначає річний розмір фінансування – кошторис Центру, відповідно до місцевого бюджету. 
9.2. Центр планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради. 
9.3. Центр здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція Ратнівської селищної ради, що прийняла рішення про створення Центру.
9.4. Види діяльності Центру, у тому числі ті, які підлягають ліцензуванню, визначаються за рішенням органу, до сфери управління якого входить Центр. Видами діяльності, які підлягають ліцензуванню чи передбачають отримання інших документів дозвільного характеру, Центр займається виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
10.1.
До роботи на посадах в КУ «Центр БЖГ» Ратнівської селищної ради залучаються особи, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки. 
10.2. Кваліфікаційні вимоги до персоналу МПО визначаються окремо Положенням про місцеву пожежну охорону;
10.3. Трудовий колектив Центру становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Центром. 
10.4. Трудова діяльність працівників Центру здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів. 
10.5. Працівники Центру підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених чинним законодавством. 
10.6. Проведення первинної та подальших видів підготовки персоналу МПО проводиться на базі навчальних центрів (пунктів) територіальних органів ДСНС з видачею відповідних документів або інших навчальних закладах, що мають відповідний рівень акредитації. 
10.7. Трудові відносини здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України, колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, Положення про оплату праці та інших локальних нормативно-правових актів. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
11.1.
Внесення змін і доповнень до Положення розглядається, здійснюється та затверджується Засновником або органом управління за поданням керівника Центру. 
11.2. Зміни та доповнення до Положення Центру підлягають державній реєстрації. 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
12.1.
Припинення діяльності Центру (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Засновника або суду. 
12.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Засновником або за його дорученням Органом управління. 
12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління Центром. 
12.4. Майно Центру передається в управління Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь