Ратнівська селищна рада
Ратнівська територіальна громада
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Відділ землекористування, кадастру та екологічної безпеки

  Графік прийому посадовою особою
Космін Тетяна Іванівна - начальник відділу

Щовівторка, щосереди

з 09:00 до 13:00 год.

Сашко Людмила Григорівна - головний спеціаліст  
Куш Галина Іванівна - спеціаліст-землевпорядник

Щоп'ятниці (смт Ратне)

з 09:00 до 13:00 год.

Щосереди, щочетверга (село Гірники)

з 09:00 до 13:00

Грицевич Василь Радіонович - спеціаліст-землевпорядник

Щосереди, щочетверга (смт Ратне)

з 09:00 до 13:00 год.

Щопонеділка (село Прохід)

з 09:00 до 13:00 год.

Пишук Марія Пилипівна - спеціаліст-землевпорядник

Щопонеділка, щовівторка (смт Ратне)

з 09:00 до 13:00 год.

Щосереди, щочетверга (село Жиричі)

з 09:00 до 13:00 год.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ратнівської селищної ради
від 04 червня 2021 року № 8/42

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ землекористування, кадастру та екологічної безпеки
Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Відділ землекористування, кадастру та екологічної безпеки Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради (надалі - відділ) є структурним підрозділом Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.
1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним Ратнівській селищній раді, підпорядкованим Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради, селищному голові.
1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, управління земельними ресурсами комунальної власності, а також у сфері, що стосується екологічної безпеки на території Ратнівської селищної ради.
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної  служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями Ратнівської селищної ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, а також іншими актами.

2. Завдання та повноваження відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:

 • реалізація політики Ратнівської селищної ради у сфері земельного законодавства, управління земельними ресурсами комунальної власності, а також у сфері, що стосується екологічної безпеки на території Ратнівської селищної ради, в межах визначених цим Положенням;
 • сприяння надходженню коштів до бюджету Ратнівської селищної територіальної громади за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності Ратнівської селищної ради;
 • участь у розробленні та виконанні селищних програм в галузі земельних відносин та екології;
 • організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;
 • організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

2.2.1. у сфері земельних відносин: 

 • здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів Ратнівської селищної ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки, та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;
 • здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Ратнівської  селищної ради; 
 • здійснює підготовку проєктів договорів щодо використання земельних ділянок на підставі відповідних рішень Ратнівської селищної ради;
 • аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд селищної ради та готує відповідні пропозиції;
 • здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;
 • здійснює підготовку договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;
 • здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;
 •  здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;
 • здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу; 
 • готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцями земельних ділянок;
 • здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу постійної комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Ратнівської селищної ради;
 • готує і вносить на розгляд Ратнівської селищної ради проєкти рішень щодо регулювання земельних відносин і реалізації прав громадян та юридичних 
 • осіб на землю відповідно до чинного законодавства;
 • організовує підготовку з іншими структурними підрозділами Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;
 • здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди та готує необхідні додаткові угоди;
 • надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;
 • здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету Ратнівської селищної територіальної громади від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;
 • бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;
 •  представляє Ратнівську селищну раду та її Виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • надає адміністративні послуги відповідно до визначених повноважень відділу;
 • здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. У сфері екологічної безпеки:

 • організує виконання нормативно-правових актів органів державної влади, рішень Ратнівської селищної ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань регулювання відносин у сферах охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів;
 •  розробляє та бере участь у реалізації місцевих програм охорони довкілля, у підготовці загальнодержавних та регіональних програм охорони навколишнього середовища;
 • вносить пропозиції до планів та програм економічного та соціального розвитку Ратнівської селищної ради;
 • проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень Ратнівської селищної ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови) з питань охорони довкілля в межах своєї компетенції;
 • формує проєкт переліку видатків фонду охорони навколишнього природного середовища Ратнівської селищної ради на відповідний рік;
 • вживає заходи для залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також бюджетні кошти на реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • надає адміністративні послуги відповідно до визначених повноважень відділу;
 • погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
 • здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства при використанні природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення відповідно до чинного законодавства України;
 • готує та вносить на розгляд ради пропозиції про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • формує інформаційну базу про стан навколишнього природного середовища території Ратнівської селищної ради;
 • готує необхідну інформацію про стан довкілля та діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища для ЗМІ, офіційного сайту Ратнівської селищної ради;
 • організовує екологічну просвіту і екологічне виховання громадян;
 • координує та забезпечує роботу комісій, діяльність яких належить до повноважень відділу;
 • розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;
 • здійснює інші повноваження у сфері екологічної безпеки покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства України.

3. Права відділу
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Виконавчого комітетуРатнівської селищної ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проєктів рішень Ратнівської селищної ради.
3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.
3.1.4. За доручення селищного голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель та екологічної безпеки підприємствами, установами і організаціями. 
3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій відділу, визначених цим Положенням.  

4. Керівництво відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Ратнівським селищним головою відповідно до чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2. Начальник відділу:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу.
4.2.2. Розробляє посадові інструкції працівників відділу.
4.2.3. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами Ратнівської селищної ради.
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших сільських, селищних рад з питань обміну досвідом. 
4.2.6. Бере участь у засіданнях Ратнівської селищної ради, її Виконавчого комітету, нарадах селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу.
4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу.
4.2.8. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.
4.2.9. Виконує інші доручення керівництва, пов’язані з діяльністю відділу.

5. Прикінцеві положення
5.1. Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради створює умови для ефективної роботи працівників відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань. 
5.2. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь